Close

दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजीच्या स्थितीवरील कार्यरत असलेल्या “अव्वल कारकून” संवर्गातील कर्मचार्यांची विभागीय स्तरावरील तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची (भाग- २).

दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजीच्या स्थितीवरील कार्यरत असलेल्या “अव्वल कारकून” संवर्गातील कर्मचार्यांची विभागीय स्तरावरील तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची (भाग- २).
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक- ०१/०१/२०२० रोजीच्या स्थितीवरील कार्यरत असलेल्या “अव्वल कारकून” संवर्गातील कर्मचार्यांची विभागीय स्तरावरील तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची (भाग- २). 11/06/2021 पहा (9 MB)