Close

दिनांक- ०१/०१/२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “लघुटंकलेखक” संवर्गातील कर्मचार्यांची अंतिम ज्‍येष्‍ठता सुची.

दिनांक- ०१/०१/२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “लघुटंकलेखक” संवर्गातील कर्मचार्यांची अंतिम ज्‍येष्‍ठता सुची.
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक- ०१/०१/२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “लघुटंकलेखक” संवर्गातील कर्मचार्यांची अंतिम ज्‍येष्‍ठता सुची. 02/03/2019 पहा (352 KB)