Close

“तलाठी” संवर्गातून “मंडळ अधिकारी” संवर्गात पदोन्नतीकरीता महसूल अर्हता धारकांची व वयाची ४५ व ५० वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्टता सूची.

“तलाठी” संवर्गातून “मंडळ अधिकारी” संवर्गात पदोन्नतीकरीता महसूल अर्हता धारकांची व वयाची ४५ व ५० वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्टता सूची.
शीर्षक तारीख View / Download
“तलाठी” संवर्गातून “मंडळ अधिकारी” संवर्गात पदोन्नतीकरीता महसूल अर्हता धारकांची व वयाची ४५ व ५० वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्टता सूची. 15/03/2022 पहा (6 MB)