Close

तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी पदावर पदोन्नतीकरीता अर्हताधारक व वयाची ४५/५० वर्ष पुर्ण झाल्याने सुट मिळालेल्या तलाठी यांची दिनांक ०१/०१/२०२० रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी

तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी पदावर पदोन्नतीकरीता अर्हताधारक व वयाची ४५/५० वर्ष पुर्ण झाल्याने सुट मिळालेल्या तलाठी यांची दिनांक ०१/०१/२०२० रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी
शीर्षक तारीख View / Download
तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी पदावर पदोन्नतीकरीता अर्हताधारक व वयाची ४५/५० वर्ष पुर्ण झाल्याने सुट मिळालेल्या तलाठी यांची दिनांक ०१/०१/२०२० रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी 24/11/2020 पहा (9 MB)