Close

जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील पुरवठा विभागातील कार्यरत लिपिक/टंकलेखक संवर्गातील कर्मचार्यांची ०१ जानेवारी २०२१ ची अंतिम जेष्ठता यादी.

जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील पुरवठा विभागातील कार्यरत लिपिक/टंकलेखक संवर्गातील कर्मचार्यांची ०१ जानेवारी २०२१ ची अंतिम जेष्ठता यादी.
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवरील पुरवठा विभागातील कार्यरत लिपिक/टंकलेखक संवर्गातील कर्मचार्यांची ०१ जानेवारी २०२१ ची अंतिम जेष्ठता यादी. 17/12/2021 पहा (552 KB)