Close

जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवर नियमित नियुक्ती झालेले मंडळ अधिकारी यांची दिनांक- ०१/०१/२०१९ रोजीची प्रारूप ज्‍येष्‍ठता सूची.

जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवर नियमित नियुक्ती झालेले मंडळ अधिकारी यांची दिनांक- ०१/०१/२०१९ रोजीची प्रारूप ज्‍येष्‍ठता सूची.
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवर नियमित नियुक्ती झालेले मंडळ अधिकारी यांची दिनांक- ०१/०१/२०१९ रोजीची प्रारूप ज्‍येष्‍ठता सूची. 02/01/2019 पहा (2 MB)