Close

गट-ड “शिपाई” संवर्गामधून गट-क “वाहन चालक” पदावर पदोन्नती देण्याकरिता आवश्यक अहर्ता धारण केलेल्या शिपाई यांची तात्पुरती पात्रता यादी.

गट-ड “शिपाई” संवर्गामधून गट-क “वाहन चालक” पदावर पदोन्नती देण्याकरिता आवश्यक अहर्ता धारण केलेल्या शिपाई यांची तात्पुरती पात्रता यादी.
शीर्षक तारीख View / Download
गट-ड “शिपाई” संवर्गामधून गट-क “वाहन चालक” पदावर पदोन्नती देण्याकरिता आवश्यक अहर्ता धारण केलेल्या शिपाई यांची तात्पुरती पात्रता यादी. 22/11/2021 पहा (428 KB)