Close

अमरावती जिल्याच्या आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या “तलाठी संवर्गातील” स्थायी / अस्थायी कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२० रोजीची प्रारूप ज्‍येष्‍ठता यादी.

अमरावती जिल्याच्या आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या “तलाठी संवर्गातील” स्थायी / अस्थायी कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२० रोजीची प्रारूप ज्‍येष्‍ठता यादी.
शीर्षक तारीख View / Download
अमरावती जिल्याच्या आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या “तलाठी संवर्गातील” स्थायी / अस्थायी कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२० रोजीची प्रारूप ज्‍येष्‍ठता यादी. 16/03/2020 पहा (708 KB)