Close

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
“लिपीक टंकलेखक” संवर्गामधून “अव्‍वल कारकुन” पदावर पदोन्‍नती करीता महसूल अहर्ताधारक व वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या लिपीक टंकलेखक यांची दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम जेष्टता यादी 26/07/2018 पहा (2 MB)
तलाठी संवर्गामधील मंडळ अधिकारी पदोन्‍नती करीता पात्र् कर्मचारी यांची दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी 07/07/2018 पहा (7 MB)
मंडळ अधिकारी – (०१.०१.२०१८ अंतिम जेष्ठता यादी) 13/06/2018 पहा (3 MB)
अव्वल कारकुन (०१.०१.२०१८ अंतिम जेष्ठता यादी) 11/05/2018 पहा (7 MB)
तलाठी (०१.०१.२०१८ अंतिम जेष्ठता यादी) 03/05/2018 पहा (8 MB)
अव्वल कारकुन (०१.०१.२०१७ अंतिम जेष्ठता यादी) 03/05/2018 पहा (4 MB)
लिपीक-टंकलेखक-२०१८-अंतीम 23/03/2018 पहा (8 MB)
कोतवाल(२०१८) 01/03/2018 पहा (8 MB)
शिपाई (२०१८) 01/03/2018 पहा (6 MB)
वाहनचालक (अंतीम-२०१८) 01/03/2018 पहा (475 KB)