Close

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
“महसूल सहायक” संवर्गातून “अव्वल कारकून” संवर्गात पदोन्नतीकरीता आवश्यक महसूल अहर्ता धारक व वयाची ४५/५० वर्ष पूर्ण झाल्याने सुट मिळालेल्या महसूल सहायक यांची दिनांक- ०१/०९/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी. 07/12/2021 पहा (5 MB)
गट-ड “शिपाई” संवर्गामधून गट-क “वाहन चालक” पदावर पदोन्नती देण्याकरिता आवश्यक अहर्ता धारण केलेल्या शिपाई यांची अंतीम पात्रता यादी. 07/12/2021 पहा (414 KB)
गट-ड “शिपाई” संवर्गामधून गट-क “वाहन चालक” पदावर पदोन्नती देण्याकरिता आवश्यक अहर्ता धारण केलेल्या शिपाई यांची तात्पुरती पात्रता यादी. 22/11/2021 पहा (428 KB)
“तलाठी” संवर्गातून “मंडळ अधिकारी” पदावर पदोन्नतीकरीता आहर्ताधारक व वयाची ४५ व ५० वर्ष पूर्ण झाल्याने सुट मिळालेल्या तलाठी यांची दिनांक- ०१/०१/२०२१ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी. 09/11/2021 पहा (9 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२१ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या अधिनस्त तहसीलदार यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची तात्पुरती/प्रारूप जेष्ठता सूची 29/10/2021 पहा (7 MB)
“महसूल सहायक” संवर्गातून “अव्वल कारकून” संवर्गात पदोन्नतीकरीता आवश्यक महसूल अहर्ता धारक व वयाची ४५/५० वर्ष पूर्ण झाल्याने सुट मिळालेल्या महसूल सहायक यांची दिनांक- ०१/०९/२०२१ रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी. 28/10/2021 पहा (4 MB)
गट-क “वाहन चालक” संवर्गामधून गट-क “महसूल सहाय्यक” संवर्गात संवर्ग बदली इच्छुकता दर्शविलेल्या व आवश्यक अहर्ता धारण करणा-या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी. 05/10/2021 पहा (672 KB)
गट-क “वाहन चालक” संवर्गामधून गट-क “महसूल सहाय्यक” संवर्गात संवर्ग बदली इच्छुकता दर्शविलेल्या व आवश्यक अहर्ता धारण करणा-या कर्मचाऱ्यांची प्रारूप यादी. 23/09/2021 पहा (335 KB)
दिनांक- ०१/०१/२०२० चे स्थितीवरील “मंडळ अधिकारी” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील अंतिम जेष्ठता सूची. 08/09/2021 पहा (2 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०२० चे स्थितीवरील “अव्वल कारकून” संवर्गाची विभागीय स्तरावरील अंतिम जेष्ठता सूची. 08/09/2021 पहा (7 MB)