J.F.M. Microplan of Melghat - Forest

Bhawai Bori Aadnadi Maakhala Payvihar
Bhulolri kota Aamzari Madizhadap Khatijapur
Ghatang Bhaandum Domi Nayakheda
Khirpani   Bodu Marita Upatkheda
Khongda   Tetu Kund  
Lawada   Baglinga Khokmaar  
Masondi   Bordha Kuhi  
Phandrkhadak   Hilda Khandukheda  
Pipadari   Khatkali Pili  
Salona   Piplya Boryatakheda  
    Salita Jarida  
    Savarpan    
    Tembrusonda    
    Vastapur