मा. लोकप्रतिनिधीची नावे व संपर्क क्रमांक

लोकसभा मतदार संघ

मा. खासदार

राहण्याचा पत्ता

दूरध्वनी/मोबाईल क्रमांक

ई-मेल

७-अमरावती (SC)

श्री.आनंदराव विठोबा अडसूळ (शिवसेना)

कादामगिरी अपार्टमेंट, ५-बी विंग, चक्रवती अशोक मार्ग, कांदिवली, पूर्व मुंबई - ४००१०१

०२२-२८८६३४०३ / ९८२०१०७२१९२

anandraoadsul001@gmail.com

८-वर्धा

श्री. रामदास तडस (भारतीय जनता पार्टी)

देवळी, वर्धा

९८६०८३३६६६

 

विधानसभा मतदार संघाचे नाव

मा. आमदार

राहण्याचा पत्ता

दूरध्वनी/मोबाईल क्रमांक

ई-मेल

३६- धामणगाव

प्रो.श्री. वीरेंद्र जगताप (भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस)

रा.जवळा (धोत्रा) ता.चांदूर रेल्वे

०७२२२-२५४२५ / ९४२२८४०२९५

vwjagatap@gmail.com

३७-बडनेरा

श्री. रवी राणा (अपक्ष)

गंगा सावित्री, ५० -शंकर नगर, अमरावती

०७२१-२५७९६७२ / ९९६९०१११११ / ९३७२२३१११०

rr_ravirana@gmail.com

३८-अमरावती

डॉ. सुनील पंजाबराव देशमुख (भारतीय जनता पार्टी)

आशीर्वाद, रुख्मिनी नगर, अमरावती

०७२१-२६७६७६८ / ९४२२८५५५५५

sunildesh@gmail.com

३९-तिवसा

अॅड. यशोमती ठाकूर(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस)

मु.पो. मोझरी, ता.तिवसा, जि. अमरावती

९४२२४००१९१

 

४०-दर्यापूर-SC

श्री. गणेश गणपतराव बुंदेले (भारतीय जनता पार्टी)

मु.पो. भांदाराज ता. अंजनगाव सुर्जी, जि. अमरावती

८००४५७७७७

rgbundile@gmail.com

४१-मेळघाट-ST

श्री. प्रभुदास बाबूलाल भिलावेकर (भारतीय जनता पार्टी )

मु.आकी-पो. बोबडो, ता.धरणी
जि. अमरावती

९३७२४१०१६

prabhubhilavekar@gmail.com

४२-अचलपूर

श्री. बच्चू ओमप्रकाश बाबाराव कडू (अपक्ष)

पो.बेलोरा, ता.चांदूर बाजार, जि. अमरावती

०७२२७-२३४१०७ / ०७२२७- २५२२३३ / ९८९०१५३४९

Prahar.online@gmail.com

४३-मोर्शी

डॉ. श्री. अनिल सुखदेवराव बोंडे

''शासकिय विश्रामगृह ता.वरुउ जवळ
जि.अमरावती

०७२१-४६७६४१६ ०७२१-२६७६६८३ ९४२२१५६३३६

dranilbonde01@gmail.com

अमरावती पदवी विभाग

श्री.पाटील रंजित विठ्ठलराव

विठ्ठल दवाखाना, केडिया प्‍लॉट, जठारपेठ, अकोला.

९८२२५७१२२

 

स्‍थानिक प्राधिकार मतदार संघ

श्री.प्रविण पोटे

बगिचा जवळ, राठी नगर
जि.अमरावती

०७२१-२६६४९७३ ९३७०१५२२०८

potepravin@rediffmail.com

अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ

प्रो.श्रीकांत गोविंदराव देशपांडे

९, सुभाष कॉलोनी, फरशी स्‍टॉप छत्री तलाव,अमरावती.

९४२२८७०६२०

sgdeshpande@gmail.com