भौगोलिक माहिती

स्थान


उत्तर अक्षांश

२०.३२ ते २१.४६ अंश

पूर्व रेखांश

७६°३७' ते ७८°२७' अंश

 

क्षेत्र


एकूण क्षेत्र

१२२३५ चौ. किमी

वन क्षेत्र

१५७१.७४ चौ. किमी

कृषी क्षेत्र

१०८०१ चौ. किमी (साधारणतः)

 

लोकसंख्या - २०११


एकुण लोकसंख्‍या

२८,८७,२००

पुरुष

१४,८२,४८२

स्त्री

१४,०४,६८१

शहरी लोकसंख्या

१०,३६,६९२

ग्रामीण लोकसंख्या

१८,५१,१३४

 

साक्षरता दर

साक्षरता दर

२२,८२,७१४

पुरुष

१२,३०,१३५

स्त्री

१०,५२,५५४

 

उप - विभाग आणि तालुके

उप - विभाग/p>

तालुके

अमरावती

अमरावती

दर्यापूर

दर्यापूर आणि अंजनगाव सुर्जी

अचलपूर

अचलपूर आणि चांदूर बाजार

मोर्शी

मोर्शी आणि वरुड

धारणी

धारणी आणि चिखलदरा

चांदूर रेल्वे

चांदूर रेल्वे, धामणगाव आणि नांदगाव ख.

भातकुली

भातकुली आणि तिवसा

 

गावे आणि ग्रामपंचायत

गावांची एकूण संख्या

१९९२

ग्रामपंचायत एकूण संख्या

८४५