जिल्हाधिकारी कार्यालय,

कॅम्प,अमरावती-४४४६०२

संपर्क:-०७२१-२६६२५२२