मा. मुख्‍यमंत्री, महाराष्‍ट्र राज्‍य, यांचे मेळघाट दौ-याची चित्रफीत